Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


16/08/2021

16 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого півріччя 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-липень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах від 238,908 млн грн до 270,929 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку виріс на 2,45% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 267,779 млн грн, що на 67,779 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні від 52,80% до 70,29%. При цьому, впродовж зазначеного періоду аналізу показники Н2 Банку на постійній основі в рази перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 64,53%, що в 6,45 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 47,35-70,29% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 64,53%, що в 9,22 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 7%. 

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високу рівні, про що свідчать показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ «ЄПБ» виросли на 31,53% (до 651,530 млн грн), кредитний портфель Банку зменшився на 5,74% (до 346,324 млн грн), обсяг інвестицій в цінні папери (які складались виключно з боргових цінних паперів, емітованих НБУ) виріс більш ніж втричі (на 207,15% до 215,144 млн грн.), а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились більш ніж вдвічі (на 107,27% до 59,817 млн грн). 

 Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 структура активів АТ «ЄПБ» зазнала наступних змін:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 21,01 п.п.: з 74,17% до 53,16%;

-  частка інвестицій в цінні папери виросла на 18,88 п.п.: з 14,14% до 33,02%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 3,35 п.п.: 5,83% до 9,18%.

  Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні від 23,15% до 27,95%. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL Банку зменшилась на 0,26 п.п. і склала 26,76%. При цьому станом на початок липня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 1,46 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 39,09%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) коливався в межах від 86,01% до 163,65%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Впродовж вказаного періоду Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 119,56%, що на 59,56 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в діапазоні 271,25-1174,98% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 822,39%, що в 8,22 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в рамках від 117,11% до 1560,96%, та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 162,78%, що на 62,78 п.п. перевищило встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) Банку станом на 01.08.2021 складав 198,91%, що було в 2,49 рази вище за встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). При цьому Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті в один рік.

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ «ЄПБ» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

      За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 3,877 млн грн, що на 60,12% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року.

     При цьому, впродовж зазначеного періоду ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, чистий процентний дохід Банку зменшився на 2,25% (з 32,874 млн грн до 32,133 млн грн), а чистий комісійний дохід виріс на 4,89% (з 6,708  млн грн до 7,036 млн грн). Крім того, Агентство звертає увагу на те, що на динаміку прибутку АТ «ЄПБ» вплинуло суттєве зменшення (на 65,73%) обсягу однієї з ключових статей його доходів (результату від операцій з іноземною валютою): з 22,343 млн грн за підсумками першого півріччя 2020 року до 7,657 млн грн за підсумками першого півріччя 2021 року.

Зростання чистого комісійного доходу, а також позитивний фінансовий результат, згенерований АТ «ЄПБ» за підсумками першого півріччя 2021 року, позитивно оцінюються Агентством з огляду на триваючі карантинні обмеження та непрості умови діяльності.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів. 

 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-липень 2021 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високу рівні, про що свідчать показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок серпня 2021 року АТ «ЄПБ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок липня 2021 року була в 1,46 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року Банк наростив чистий комісійний дохід на 4,89% (до 7,036 млн грн), при цьому прибуток АТ «ЄПБ» знизився на 60,12% (до 3,877 млн грн). Зростання чистого комісійного доходу, а також факт підтримання Банком прибуткової діяльності в умовах триваючих карантинних обмежень позитивно оцінюються Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 16.08.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com