Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «АЙБОКС БАНК»


14/11/2019

14 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Приватного акціонерного товариства «АЙБОКС БАНК» (код ЄДРПОУ 21570492) на рівні uaAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за дев’ять місяців 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року регулятивний капітал АТ «АЙБОКС БАНК» (Н1) коливався в діапазоні 196,475- 215,352 млн. грн. Станом на 01.11.2019 Н1 Банку складав 200,358 млн. грн., що на 2,10% менше ніж станом на 02.01.2019. Починаючи з січня 2019 року регулятивний капітал Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення (на рівні 200 млн. грн.), однак розмір такого перевищення був несуттєвим.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АЙБОКС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 20,22-26,15%. Динаміка Н2 Банку протягом вказаного періоду була нерівномірною, але його значення з помітним запасом перевищували і встановлений НБУ мінімальний рівень, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н2 Банку складав 26,15%, що на 16,15 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року забезпеченість регулятивним капіталом АТ «АЙБОКС БАНК» була на достатньому рівні: Банк не допускав порушень нормативу Н1, а також сформував та підтримував  вагомий запас за нормативом Н2. При цьому Агентство звертає увагу на те, що Н1 Банку впритул наблизився до встановленого НБУ граничного рівня.

 

Структура та якість активів

За 9 місяців 2019 року активи АТ «АЙБОКС БАНК» зменшились на 23,93%: з 936,074 млн. грн. станом на 31.12.2018 до 712,115 млн. грн.  станом на 30.09.2019.

В активах Банку зменшення продемонстрували такі ключові статті, як кредитний портфель та грошові кошти та їх еквіваленти. Так, за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшився на 20,33%, при цьому його частка в активах виросла на 2,25 п.п.: з 47,86% до 50,11%. За вказаний період аналізу грошові кошти та їх еквіваленти в активах Банку зменшились на 49,07% і станом на 30.09.2019 склали 129,029 млн. грн., а їхня частка в структурі активів АТ «АЙБОКС БАНК» знизилась на 8,95 п.п. і склала 18,12%.

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 рівень non-performing loans (NPL) в кредитному портфелі Банку (який розраховується Агентством як сума 5 класу кредитів фізичним особам та 10 класу кредитів юридичним особам) виріс на 4,23 п.п.: з 27,15% до 31,38%. Однак, незважаючи на зростання, рівень NPL Банку був суттєво нижчим за середнє значення даного показника по банківській системі України, яке станом на 01.09.2019 складало 51,32%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 71,52-188,30% та демонстрував нерівномірну динаміку, але при цьому з помітним запасом перевищував граничний розмір, встановлений НБУ для даного нормативу, а також час від часу був вищим за середнє значення Н6 по банківський системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 81,44%, що на 21,44 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЙБОКС БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах від 92,99% до 328,87%. Протягом вказаного періоду аналізу LCRвв Банку показував різноспрямовану динаміку, але при цьому переважно з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 328,87%, що в 3,7 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 358,54-663,73%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 358,54%, що в 4 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року всі три нормативи ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що, на думку Агентства, свідчить про хороший рівень забезпеченості Банку ліквідністю. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЙБОКС БАНК" вказують на наявність у Банку великого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів у випадку настання кризових умов.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ "АЙБОКС БАНК" склав 589 тис. грн., що в 1,8 рази перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2018 року. Також Агентство звертає увагу на вагомий темп приросту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за вказаний період аналізу збільшився на 33,70% і склав 45,465 млн. грн. Чистий комісійний дохід Банку за той же період виріс на 2,14% і склав 170,245 млн. грн. Серед ключових факторів, що чинять тиск на фінансовий результат Банку, Агентство відмічає досить суттєвий обсяг адміністративних та інших операційних витрат, який за підсумками 9 місяців 2019 року склав 160,959 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку та підкреслює, що за останні 15 кварталів АТ "АЙБОКС БАНК" працював з прибутком протягом 14 кварталів. Тобто прибуткова робота для Банку була майже звичайною практикою, що позитивно впливало на оцінку його діяльності.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк на момент оновлення рейтингу перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ "АЙБОКС БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року забезпеченість АТ "АЙБОКС БАНК" регулятивним капіталом була на достатньому рівні: Банк не допускав порушень нормативу Н1 та підтримував вагомий запас за нормативом Н2. Банк був добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності АТ "АЙБОКС БАНК" (Н6, LCRвв та LCRів) з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2019 року Банк показав прибуток та вагомий приріст чистого процентного доходу в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Якість кредитного портфеля Банку була значно кращою, ніж в середньому по банківській системі України.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com