Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


22/03/2018

22 березня 2018 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтинг депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось аналізом звітності Банку за 12 місяців 2017 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2017 рік та січень-лютий 2018 року. 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 12 місяців 2017 року та січня-лютого 2018 року Норматив регулятивного капіталу Банку (Н1) коливався в діапазоні 160,62-341,989 млн. грн. З квітня 2017 року Н1 Банку демонстрував стрімке зростання. Протягом всього періоду аналізу регулятивний капітал Банку стабільно перевищував середній показник по ринку. Н1 Банку станом на 01.03.2018 склав 341,989 млн. грн., що значно перевищує граничне значення Н1, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

В 2017 році норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в рази перевищував граничне значення Н2, встановлене Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 року  (далі – Постанова №368; Н2>10%). Протягом всього періоду аналізу Н2 Банку стабільно перевищував середньо-ринкове значення адекватності регулятивного капіталу. З початку 2018 року показник нормативу Н2 не опускався нижче 112%.  

З початку 2017 року норматив Н2 Банку свого мінімального значення в 66,58% досяг 21.09.2017р., а станом на 1 березня 2018 року даний показник становив 123,59%. На початок 2018 року Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Протягом останніх 5 кварталів по кредитному портфелю Банку можна було спостерігати наступні тенденції:

  • Частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) коливалась в діапазоні 20,52-54,98%;
  • Частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі Банку коливалась в діапазоні 23,48%-33,51%;

Крім того, необхідно відмітити, що в період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. в портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам. В тому ж періоді частка неробочих кредитів (NPL), які рахуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам, коливалась в діапазоні 0,02%-0,25%.

Станом на 01.02.2018р. частка NPL в кредитах Банку склала 0,02%. Цей занадто малий показник вказує на дуже високу якість кредитного портфелю ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Середнє значення частки NPL по банківській системі станом на 01.02.2018р., за даними НБУ, складало 57,57%.

 

Ліквідність

Протягом 2017 року та перших двох місяців 2018 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був забезпечений ліквідністю з помітним запасом як по відношенню до нормативів, встановлених НБУ, так і середніх значень по системі, на що вказує аналіз нормативів ліквідності Банку.

Так, норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) з жовтня 2016 року на постійній основі перевищував середнє значення Н4 по банківській системі та в рази був вище за мінімально допустиме значення, встановлене НБУ (20%). Станом на 01.03.2018р. Н4 Банку склав 193,7%, що майже в 10 разів перевищує граничне значення Н4, встановлене НБУ, і на 137,35 п.п. вище, ніж середнє значення нормативу по банківській системі.  

Протягом 12 місяців 2017 року та січня-лютого 2018 року норматив поточної ліквідності (Н5) ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» весь час був вище граничного значення, встановленого НБУ, та середнього значення по банківській системі. Протягом всього періоду аналізу Банк створив значний запас Н5 по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ. На 01.03.2018р. значення Н5 Банку становило 176,27%, що на 136,27 п.п. перевищує граничне значення, встановлене НБУ, та на 72,28 п.п. вище за середньо-ринкове значення.

Протягом 12 місяців 2017 року, а також січня-лютого 2018 року норматив короткострокової ліквідності (Н6) ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був весь час вище граничного значення, встановленого НБУ, та в декілька разів перевищував середнє значення по банківській системі. Станом на 01.03.2018 Н6 Банку становив 237,42%, що на 177,42 п.п. більше, ніж граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

При оцінці динаміки нормативів ліквідності Банку слід обов’язково враховувати, що, починаючи з жовтня 2016 року Банк підтримував значний запас по нормативам Н4, Н5 та Н6 по відношенню до граничних значень, встановлених НБУ, та по відношенню до середніх значень по банківській системі.

 

Дохідність операцій

За результатами 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» отримав прибуток в розмірі 6,392 млн. грн. Агентство відмічає, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2017 року.

Агентство позитивно оцінює повернення Банку до практики прибуткової діяльності та додатково звертає увагу на помітний приріст чистого процентного та комісійного доходів Банку.

Так, за 12 місяців 2017 року чистий процентний дохід Банку зріс до 44,878 млн. грн., що в 1,48 разів більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Чистий комісійний дохід також продемонстрував тенденцію до зростання: за той самий період ЧКД виріс у 2,81 рази до 19,230 млн. грн.

Додатково слід звернути увагу на те, що весь 2016 рік та перші два квартали 2017 року були збитковими і тільки в третьому кварталі 2017 року Банк почав показувати прибуток.

Агентство очікує, що і надалі діяльність Банку залишиться прибутковою. Цьому сприяє, хоч і слабке, але економічне зростання, а також ринково-орієнтована бізнес модель Банку.

 

Інші фактори

Перевірка по загальнодоступним базам даних Державної фіскальної служби показала, що ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» перебував на обліку в органах ДФС. На момент оновлення рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.     

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 12 місяців 2017 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.  

ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за 12 місяців 2017 року продемонстрував помітний приріст чистого процентного та комісійного доходу в порівнянні з результатами за 12 місяців 2016 року. В третьому кварталі 2017 року ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» повернувся до прибуткової діяльності. За 12 місяців 2017 року Банк отримав прибуток в сумі 6,392 млн. грн. 

На думку Агентства, ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю та регулятивним капіталом. Банк на постійній основі підтримував помітний запас всіх нормативів ліквідності як по відношенню до граничного значення, встановленого НБУ, так і до середніх значень нормативів ліквідності по банківській системі.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (укр.) - 22.03.2018

Підтвердження рейтингу ПАТ "АП Банк" із статистичними додатками (engl.) - 22.03.2018

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com