Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК"


02/06/2020

2 червня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення підтвердити довгостроковий кредитний рейтинг АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) (Банк) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Також на засіданні Рейтингового комітету було прийнято рішення про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу облігацій Банку серії S, що перебувають в обігу, на рівні uaAAA. Приймаючи це рішення, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2020 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової і статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-квітень 2020 року.

 

Загрузити файл підтвердження рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н1) коливався в діапазоні 5,381-9,138 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 04.05.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 7,06% і склав 7,753 млрд. грн., що в 38,8 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в межах від 13,51% до 16,12%. Впродовж вказаного періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим, ніж середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку складав 14,73%, що на 4,73 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 4,97 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н3) протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 7,74% до 13,03%. Впродовж зазначеного періоду Н3 Банку на постійній основі з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 11,28%, що на 4,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,19 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Також Агентство нагадує про результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно з даними стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ "АЛЬФА-БАНК" як банку-правонаступника АТ "УКРСОЦБАНК" (з урахуванням ужитих заходів) становить 14,80%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування Національний банк надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але при цьому були нижчими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АТ "АЛЬФА-БАНК" виросли на 12,03% і склали 80,203 млрд. грн., а обсяг чистих кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 5,22% до 41,247 млрд. грн.

В кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів в активах Банку (в гривневому еквіваленті) зменшилась на 3,33 п.п.: з 54,76% до 51,43%;
  • частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку (без врахування резервів) скоротилась на 0,39 п.п.: з 53,58% до 53,19%.

Частка валютних кредитів (в гривневому еквіваленті) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 виросла на 2,02 п.п. і склала 45,29%.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 частка неробочих кредитів (NPL) (які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу для кредитів фізичним особам та десятого класу для кредитів юридичним особам) в кредитному портфелі Банку виросла з 19,44% до 38,80% (дані на графіку 5 розраховані без врахування резервів). На думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку, яке спостерігалося впродовж вказаного періоду аналізу, пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК".

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "АЛЬФА-БАНК" зросла на 1,30 п.п. і склала 38,80%, при цьому середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.04.2020 складав 50,51%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 67,63% до 83,74%. Н6 Банку протягом вказаного періоду аналізу з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 81,08%, що на 21,08 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "АЛЬФА-БАНК" в період з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в межах від 130,05% до 373,76%. Впродовж наведеного періоду аналізу LCRвв Банку переважно на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку складав 361,17%, що було в 3,6 рази більше, ніж нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "АЛЬФА-БАНК" протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах від 194,80% до 944,37%, та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку складав 944,37%, що в 9,4 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ "АЛЬФА-БАНК" був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Агентство нагадує, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" склав 295,004 млн. грн., що на 44,01% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року.

Водночас ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "АЛЬФА-БАНК" виріс на 41,96% (з 977,772 млн. грн. до 1,388 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 13,88% (з 656,390 млн. грн. до 747,484 млн. грн.).

Крім того, Агентство звертає увагу, що протягом останніх 9 кварталів АТ "АЛЬФА-БАНК" генерував прибуток на постійній основі. Здатність Банку в поточних макроекономічних умовах нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «АЛЬФА-БАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів. На момент підтвердження рейтингу Банк як платник податків не мав податкового боргу.

Агентство вкотре нагадує, що АТ «АЛЬФА-БАНК» став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань АТ «УКРСОЦБАНК» по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ «АЛЬФА-БАНК» та рішенням єдиного акціонера АТ «УКРСОЦБАНК».

 

Узагальнення

На момент підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок травня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк був добре забезпечений ліквідністю: Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRвв та LCRів були в декілька разів вищі за встановлений регулятором нормативний рівень. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2020 складала 38,80%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України був на рівні 50,51%.  При цьому, на думку Агентства, суттєве зростання частки NPL в кредитному портфелі Банку пов'язане з процесом реорганізації шляхом приєднання до нього АТ "УКРСОЦБАНК", в результаті якого АТ "АЛЬФА-БАНК" став повним правонаступником усіх прав, обов'язків та майна АТ "УКРСОЦБАНК". За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ "АЛЬФА-БАНК" склав 295,004 млн. грн., що на 44,01% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року. За вказаний період Банк продемонстрував хорошу динаміку зростання чистого процентного доходу (+41,96%) та чистого комісійного доходу (+13,88%). Здатність АТ "АЛЬФА-БАНК" в непростих макроекономічних умовах нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (укр.) - 02.06.2020

Підтвердження рейтингу АТ "АЛЬФА-БАНК" із статистичними додатками (engl.) - 02.06.2020

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com