Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ КУА «КІНТО» на рівні uaA.amc


13/03/2020

13 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити інфраструктурний рейтинг АТ КУА «КІНТО» (код ЄДРПОУ 16461855) на рівні uaA.amc (високий рівень надійності) за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Компанії за 12 місяців 2019 року.

1. Станом на початок 2020 року обсяг чистих активів під управлінням КУА становив 309,479 млн. грн., що на 9,46% перевищило показник на 01.01.2019 рік. При цьому, чисті активи публічних фондів скоротились на 18,33%: з 241,28 млн. грн. до 197,05 млн. грн. Таким чином, частка публічних фондів знизилась на 21,67 п.п. до 63,67%. Агентство відмічає, що при незмінній кількості фондів (14 фондів, включаючи НПФ), впродовж 2019 року збільшилась чиста вартість недержавних пенсійних фондів: з 40,542 млн. грн. до 43,682 млн. грн., або на 7,75%.

Приріст чистих активів під управлінням КУА позитивно оцінюється Агентством. 

Таблиця 1. Основні показники діяльності АТ «КІНТО» за 2019 рік (тис. грн., %, п.п.)

Показники

2019 рік

(01.01.2020)

2018 рік

(01.01.2019)

Зміна (тис. грн., п.п.)

Темп приросту,

%

Чисті активи під управлінням КУА всього, тис. грн.

309 479

282 725

26 754

9,46%

Зміна чистих активів під управлінням КУА за ІІ квартал, тис. грн.

26 754

39 229

-12475

-31,8%

Чисті активи публічних фондів, тис. грн.

197 050

241 280

-44 230

-18,33%

Частка публічних фондів в чистих активах під управлінням КУА

63,67%

85,34%

-21,67 п.п.

-

Чиста вартість активів НПФ під управлінням КУА, тис. грн.

43 682

40 542

3 140

7,75%

Частка пенсійних фондів в чистих активах під управлінням КУА

14,11%

14,34%

-0,23 п.п.

-

Кількість фондів під управлінням з врахуванням НПФ

14

14

-

-

Власний капітал, тис. грн.

69 810

68 409

1 401

2,05%

Співвідношення між власним капіталом та чистими активами під управлінням КУА

22,56%

24,20%

-1,64 п.п.

-

Статутний фонд, тис. грн.

66 660

66 660

-

-

Виручка, тис. грн.

8 580

7 523

1057

14,05%

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 461

615

846

137,56%

Рентабельність власного капіталу, %

2,11%

0,90%

1,21 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                         

2. Власний капітал КУА «КІНТО» в період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. виріс на 2,05%: з 68,409 млн. грн. до 69,810 млн. грн. Статутний фонд Компанії в аналізованому періоді залишався незмінним – на рівні  66,66 млн. грн.

3. Згідно з результатами діяльності Компанії за чотири квартали 2019 року, виручка КУА «КІНТО» склала 8,58 млн. грн., що на 14,05% перевищило показник за 2018 рік. При цьому, Компанія суттєво наростила обсяг чистого прибутку. Так, за 12 місяців 2019 року КУА «КІНТО» отримала 1,461 млн. грн. чистого прибутку, що у 2,38 разів перевищує чистий прибуток за 12 місяців 2018 року.

4. В період з 01.01.2019р. по 01.01.2020р. ринковий індикатор – біржовій індекс Української біржі UX – продемонстрував падіння на 11,22%. Більшість публічних фондів КУА «КІНТО» за підсумками 2019 року були збитковими, а середня збитковість за 12 місяців 2019 року склала 5,58%. РА «Експерт-Рейтинг» звертає увагу, що середня збитковість публічних фондів КУА «КІНТО була вдвічі нижчою за збитковість біржового індексу UX, тобто Компанія змогла не допустити значного падіння дохідності публічних фондів.

Таблиця 2. Дані про дохідність публічних фондів АТ «КІНТО» за результатами 2019 року (грн., %)

Фонд

01.01.2019-01.01.2020

01.01.2018-01.01.2019

Вартість чистих активів на 01.01.2020, грн.

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Класичний»

-5.28%

16.52%

29 162 574.36

Відкритий ПІФ акцій «КІНТО-Еквіті»

-14.64%

22.21%

4 901 404.51

Інтервальний диверсифікований ПІФ «КІНТО-Народний»

6.03%

11.85%

6 220 297.85

Інтервальний диверсифікований ПІФ «Достаток»

-5.65%

8.89%

13 366 382.28

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-7»

-17.58%

31.18%

6 247 263.96

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-5»

-12.68%

29.90%

20 448 302.04

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія-4»

-1.65%

25.70%

53 056 125.30

Закритий недиверсифікований ПІФ «Індекс Української біржі»

-9.04%

33.99%

11 162 836.85

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Ріал Істейт»

-3.68%

-4.03%

3 979 715.73

Закритий недиверсифікований КІФ «Синергія Клаб»

-1.36%

94.52%

37 966 478.75

Відкритий диверсифікований ПІФ «КІНТО-Казначейський»

-14.40%

16.76%

2 367 444.03

Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт»

7.74%

9.52%

43 681 862.96

Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів «КІНТО-Голд»

-0.35%

-6.58%

1 566 287.00

Всього:

-5,58%*

22,34%*

309 478 924.41

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

* – проста середня

Таким чином, проаналізувавши діяльність КУА «КІНТО» за 12 місяців 2019 року, РА «Експерт-Рейтинг» відмічає:

  • Приріст обсягу чистих активів під управлінням КУА, при незмінній кількості фондів під управлінням;
  • Помітне зростання обсягів чистого прибутку КУА (137,56%).

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com